Gästservice

Vid Hanssons Loge finns fria uppställningsplatser för husbilar och husvagnar. El finns att tillgå i begränsad omfattning, bokning gäller 070/2526840

Duschar och toaletter finns att tillgå under dagen inför våra Onsdagar- Torsdagar och Lördagskvällar, samt dagen efter. Duscharna låses dock under själva kvällen.

Våra gäster har tillgång till el 100:- dusch 50:- per person läggesi avsedd sparbössa eller direkt till personal.